Ban điều hành

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH
Địa chỉ: Số 449 Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

 

 

Hội đồng quản trị

+ Ông Vũ Văn Tuấn –  Chủ tịch HĐQT.
+ Ông Trịnh Văn Bình – Thành viên HĐQT.
+ Ông Hoàng Ngọc Hà – Thành viên HĐQT.
+ Ông Trần Mạnh – Thành viên HĐQT.
+ Bà Nguyễn Thị Thanh – Thành viên HĐQT.
+ Bà Tô Thị Hằng Nga  – Thành viên HĐQT.
+ Ông  Nguyễn Đức Long – Thành viên HĐQT.

 

Ban điều hành công ty

+ Ông Vũ Văn Tuấn – Kỹ sư tự động hoá – cung cấp điện, Cử nhân Kinh tế Xây dựng, Kỹ sư Cấp thoát nước, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. – Chủ tịch HĐQT.
+ Ông Hoàng Ngọc Hà – Kỹ sư điện khí hóa, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư cấp thoát nước, Thạc sỹ quản lý công – Tổng Giám Đốc.
+ Ông Trịnh Văn Bình – Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Phó Tổng Giám Đốc.
+ Ông Trần Mạnh – Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Cấp thoát nước – Phó Tổng Giám Đốc.
+ Ông Nguyễn Thế Đức – Kỹ sư Cấp thoát nước – Phó Tổng Giám Đốc.

Ban kiểm soát

+ Bà Lê Thị Tâm  – Trưởng Ban kiểm soát.
+ Bà Nguyễn Thị Hồng – Thành viên.
+ Bà Nguyễn Tố Như – Thành viên.
+ Bà Phạm Phương Dung – Thành viên.

Các phòng ban chức năng:

1. Văn phòng công ty.
– Bà Trần Thu Hà – Chánh Văn Phòng.
2. Phòng Kế hoạch.
– Ông Trần Hùng Cường – Trưởng phòng.
3. Phòng Kỹ thuật.

4. Phòng Kế toán tài chính.
– Bà Tô Thị Hằng Nga – Trưởng phòng.
5. Phòng Tổ chức lao động.
– Bà Vũ Thị Trang Nhã – Trưởng phòng.
6. Phòng Kinh doanh
– Bà Lê Thị Bích Hà – Trưởng Phòng
7. Phòng Quản lý đầu tư xây dựng
– Ông Phạm Văn Hùng – Trưởng phòng.
8. Phòng Chống thất thoát 
– Ông Nguyễn Văn Thụ – Trưởng phòng.
9. Phòng Cơ điện – Công nghệ.
– Ông Bùi Quang Nga – Trưởng phòng.
10. Phòng Vật tư 
– Ông Nguyễn Quốc Chinh. – Trưởng phòng.
11. Phòng Kiểm định Đồng hồ.
+ Ông Nguyễn Công Huy – Trưởng phòng.
12. Phòng Chất lượng nước và Môi trường.
+ Ông Trần Thanh Tùng – Trưởng phòng.

Các đơn vị trực thuộc:

1. Xí nghiệp nước Đông Triều.
+ Ông Trần Văn Hân  – Giám đốc.
2. Xí nghiệp nước Uông Bí.
+ Ông Nguyễn Thanh Minh. – Giám đốc.
3. Xí nghiệp nước Bãi Cháy.
+ Ông Lê Văn Khanh – Giám đốc.
4. Xí nghiệp nước Hồng Gai.
+ Ông Trần Nam Trung – Phó Giám đốc phụ trách.
5. Nhà máy nước Diễn Vọng.
+ Ông Mai Viết Dũng – Giám đốc.
6. Xí nghiệp nước Cẩm Phả.
+ Ông Nguyễn Đức Long – Giám đốc.

7. Xí nghiệp nước Miền Đông.
+ Ông Đào Xuân Chiến – Giám đốc.
8. Xí nghiệp nước Móng Cái.
+ Ông Đỗ Văn Cảnh – Phó Giám đốc (phụ trách).
9. Xí nghiệp nước Vân Đồn.
+ Ông Đào Ngọc Minh – Giám đốc.

10. Xí nghiệp nước Quảng Yên.
+ Ông Nguyễn Trọng Điệp – Giám đốc.
11. Ban Quản lý dự án cấp nước.
+ Nguyễn Quang Khải – Giám đốc.

 

(Update time 25/01/2024)