Ban điều hành

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH
Địa chỉ: Số 449 Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

 

 

Hội đồng quản trị

+ Ông Vũ Văn Tuấn –  Chủ tịch HĐQT.
+ Ông Trịnh Văn Bình – Thành viên HĐQT.
+ Ông Hoàng Ngọc Hà – Thành viên HĐQT.
+ Ông Trần Mạnh – Thành viên HĐQT.
+ Bà Nguyễn Thị Thanh – Thành viên HĐQT.
+ Bà Tô Thị Hằng Nga  – Thành viên HĐQT.
+ Ông  Nguyễn Đức Long – Thành viên HĐQT.

 

 

 

Ban điều hành công ty

+ Ông Vũ Văn Tuấn – Kỹ sư xây dựng – Chủ tịch HĐQT.
+ Ông Bùi Tiến Thanh – Kỹ sư xây dựng – Q. Tổng Giám Đốc.
+ Ông Trịnh Văn Bình – Kỹ sư xây dựng – Phó Tổng Giám Đốc.
+ Ông Hoàng Ngọc Hà – Kỹ sư Cấp thoát nước – Phó Tổng Giám Đốc.
+ Ông Trần Mạnh – Kỹ sư xây dựng – Phó Tổng Giám Đốc.

Các phòng ban chức năng:

1. Văn phòng công ty.
– Bà Lê Thị Đoan- Chánh Văn Phòng.
2. Phòng Kế hoạch đầu tư.
– Bà Lê Thị Tâm – Trưởng phòng.
3. Phòng Kỹ thuật.
– Ông Nguyễn Đức Long – Trưởng phòng.
4. Phòng Kế toán tài chính.
– Bà Tô Thị Hằng Nga – Trưởng phòng.
5. Phòng Tổ chức lao động.
– Ông Nguyễn Mạnh Kiên – Trưởng phòng.
6. Phòng Kinh doanh
– Ông Trần Nam Trung – Trưởng phòng.
7. Phòng Khoa học công nghệ.
– Ông Phạm Hùng Mạnh – Phó phòng (phụ trách).
8. Phòng Kiểm tra chống thất thoát
– Ông Nguyễn Văn Thụ – Trưởng phòng.
9. Phòng vật tư cơ khí
– Ông Nguyễn Quốc Chinh. – Trưởng phòng.

Các đơn vị trực thuộc:

1. Xí nghiệp nước Đông Triều.
+ Ông Lương Ngọc Hùng  – Giám đốc.
2. Xí nghiệp nước Uông Bí.
+ Ông Mai Viết Dũng – Giám đốc.
3. Xí nghiệp nước Bãi Cháy.
+ Ông Trần Hùng Cường – Giám đốc.
4. Xí nghiệp nước Hồng Gai.
+ Ông Nguyễn Trọng Điệp – Giám đốc.
5. Nhà máy nước Diễn Vọng.
+ Ông Phạm Huy Dương – Giám đốc.
6. Xí nghiệp nước Cẩm Phả.
+ Ông Nguyễn Công Huy – Giám đốc.

7. Xí nghiệp nước Miền Đông.
+ Ông Phạm Tuấn Nam – Giám đốc.
8. Xí nghiệp nước Móng Cái.
+ Ông Nguyễn Đức Thọ – Giám đốc.
9. Xí nghiệp nước Vân Đồn.
+ Ông Phạm Văn Hùng – Giám đốc.
10. Xí nghiệp nước Quảng Yên.
+ Ông Đào Ngọc Minh – Giám đốc.

11. Ban Quản lý dự án cấp nước.
+ Bà Lê Thị Bích Hà – Giám đốc.
12. Trung tâm tư vấn thiết kế công trình cấp thoát nước.
+ Ông Hoàng Ngọc Toàn – Giám đốc.
13. Xí nghiệp Xây lắp và Dịch vụ Quawaco.
+ Ông Trần Quý Dương – Giám đốc.
14. Trung tâm Kiểm định Đồng hồ.
+ Ông Tạ Đăng Hoàng- Giám đốc.