Hoạt động SXKD

Xí nghiệp Nước Đông Triều – Công ty CP nước sạch Quảng Ninh tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký lắp đặt nước sạch và các tiện ích trong dịch vụ chăm sóc khách hàng cho 210 hộ dân ở thôn Phúc Đa, xã Tân Việt, thị xã Đông Triều.

Xí nghiệp Nước Đông Triều- Công ty CP nước sạch Quảng Ninh tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục...

Đọc tiếp ...
Page 2 of 4 1 2 3 4